12/13/2008

Δράσεις αλληλεγγύης στη Λισσαβώνα - Lisboa

Από τις 9 Δεκέμβρη στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, ομάδα 10 συντρόφων έχει κρεμάσει πανώ και γράψει συνθήματα με σπρέυ σε πλατείες, δημόσια κτίρια, πάνω σε αστικά λεωφορεία και σε οχήματα μιας μκο, σε αλληλεγγύη με την κοινωνική αναταραχή στην ελλάδα."Αστυνομία=Δολοφόνοι. Αλληλεγγύη στους αγώνες στην ελλάδα". Πάνω από την κυριότερη λεωφόρο ("Eixo norte-sul").


"Αστυνομία=Δολοφόνοι. Αλληλεγγύη με τους έλληνες συντρόφους". Στο άγαλμα της κεντρικής πλατείας ("Rotunda de Entrecampos")


Σε μια ακόμα μεγάλη πλατεία του κέντρου, στην Terreiro do Paço, "Η αστυνομία δολοφονεί".Να εξαπλώσουμε την ανταρσία.Photos: Solidarity actions by a group of 10 comrades in Lisbon, Portugal.

From Portugal we also received the following message:


Late in the night of December 8, two large recycle bins were set on fire in the center of Lisbon, close to a building of the Foreigners and Borders Service (SEF). So that the flames don't burn only in Greece.

Na madrugada de 8 de Dezembro, dois ecopontos foram incendiados, no centro de Lisboa, perto de um edificio do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Para que as chamas não ardam só na Grécia.


Αργά την νύχτα της 8 Δεκέμβρη, δυο μεγάλοι κάδοι σκουπιδών πυπρολήθηκαν στο κέντρο της Λισσαβώνας, κοντά στο κτίριο της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Συνόρων. Ούτως ώστε οι φλόγες να μην αγκαλιάζουν μόνο την ελλάδα.

(Μήνυμα που μας ήρθε επίσης από Πορτογαλία)

Update: In the early hours of December 12 we set fire to a large recycle bin in the neighborhood of Graça, in Lisbon. In the sidewalk we spraypainted "Grécia em todo o lado" [Greece is everywhere], and a circle-A. Solidarity with the arrested in Greece and elsewhere in solidarity actions. We're warming up...

Τις πρωινές ώρες της 12ης Δεκέμβρη, πυρπολήσαμε ένα μεγάλο κάδο ανακύκλωσης στη γειτονιά Graça της Λισαβώνας. Στο πεζοδρόμιο γράψαμε με σπρέυ "Grécia em todo o lado" (Η ελλάδα είναι παντού" και Α σε κύκλο. Αλληλεγγύη με όσους συνελήφθησαν στην ελλάδα και αλλού σε δράσεις αλληλεγγύης. Προθερμαινόμαστε...

(Από ανώνυμο e-mail).

Update #2: In the night of 15 of December, several recycle points were burn down in different points of Setúbal, Portugal. Also some solidarity messages with the comrades in Greece were spray-painted.
That the flame of rebellion spreads throughout the world!

Na noite de 15 para 16 de Dezembro, em vários locais de Setúbal, Portugal, incendiámos 3 ecopontos e fizemos umas pintadas em solidariedade com os companheiros na Grécia.
Que a chama da revolta se estenda a todo o mundo!

Την νύχτα της 15 Δεκέμβρη, αρκετοί κάδοι ανακύκλωσης πυρπολήθηκαν σε διάφορα σημεία του Setúbal, στην Πορτογαλία. Επίσης, γράφτηκαν με σπρέυ συνθήματα αλληλεγγύης στους συντρόφους στην Ελλάδα. Ώστε η φλόγα της εξέγερσης να απλωθεί σε όλο τον κόσμο!

(από ανώνυμο e-mail)

Δεν υπάρχουν σχόλια: