11/05/2006

νέα ιστοσελίδα: www.geocities.com/anarcores

από τους αναρχικούς πυρήνες δυτικής μακεδονίας:

www.geocities.com/anarcores

ένα διαδικτυακό αρχείο...

νέα, αντιπληροφόρηση, βιβλιοθήκη, πληροφορίες για κρατουμένους, links

Δεν υπάρχουν σχόλια: